Clear insight, clear plan

Clear insight, clear plan

Wat vaak de praktijk is:

 

Na oplevering van een nieuw gebouw of terrein, of na ingrijpende aanpassingen in bestaande situaties, worden eigenaren en beheerders regelmatig geconfronteerd met corrosieproblemen aan waterinstallaties. Lekkages, vastzittende kleppen, verstoppingen, waterkwaliteit, inregelingen. Eigenaren en beheerders verlangen dan een adequate aanpak die verder gaan dan monstername, analyse, advies en uitvoering. Hesuma Water B.V. erkent dit probleem en ziet dat door een onjuiste wijze van aanpak corrosie uiteindelijk een terugkerend probleem is. Daarom werken wij als applicatiespecialisten volgens onze bronaanpak-methode. ‘Clear insight, clear plan’ noemen we dat.

 

Onze bronaanpak begint met vragen als: ‘Hoe zit het systeem in elkaar?’ ‘Werkt alles zoals het moet?’ En: ‘Is het onderhoud up to date?’ Wij bestuderen hoe het totale systeem is opgebouwd, hoe het wordt geëxploiteerd en onderzoeken de kwaliteit van het water. De bronaanpak-methode is onderverdeeld in vier stappen:

 

  1. Onderzoek, analyse en rapportage (vaak voorafgegaan door trouble shooting, waarbij doorgaan tot de bronoorzaak van doorslaggevend belang is).
  2. Behandelen, aanpassen en (deels opnieuw) ontwerpen van waterinstallaties.
  3. Plaatsen van waterbehandelingsinstallaties en toebehoren.
  4. Monitoren en beheren van centrale verwarmings-, gekoeld water- en warmteterugwinning- en sprinklersystemen (gesloten systemen genoemd). 

Het voordeel van deze bronaanpak is:

  • Besparing op onderhoudskosten
  • Betrouwbare meerjarenplanning
  • Geen calamiteiten en lekkages meer
  • Voorkomen van opvolgende problemen
  • Één partij met kennis van water én installaties